OLBIUM Smart Monitoring

Nagli rast  i razvoj informacionih tehnologija, kao i napredak postignut na polju senzora i pametnih brojila, omogućili su posljednjih godina uvođenje novih usluga poznatih kao smart monitoring odnosno "pametno praćenje". To se odnosi na daljinsko praćenje određenih parametara, aktivnosti ili sistema u realnom vremenu i predstavlja sastavni dio Industry 4.0 koncepta.

Kontakt
0
milijarda IoT uređaja do 2027.
0
novih IoT uređaja se konektuje na internet svake sekunde
0
industrijskih proizvodnih pogona u svijetu koristi ili planira da koristi IoT

OPTIMIZOVANJE RESURSA

Temperatura, pritisak, vlažnost, protok, nivo buke, parametri kvaliteta vazduha odnosno zagađenja, količine alergena, fizički statusi određenih lokacija (otvorena/zatvorena vrata, prozori,...) i statusi i parametri uređaja i postrojenja, električni intenzitet, snaga koja se emituje ili troši, prosjek, vrhovi (peaks) i padovi (dips) potrošnje, incidenti, ... su samo neki od varijabilnih parametara koji se mogu pratiti. Podaci koji se prate preko određenih senzorskih jedinica se mogu značajno razlikovati zavisno od vrste sistema, proračunskog kapaciteta i nivoa traženih detalja, a samim tim se razlikuju i rješenja za vizuelizaciju odnosno prikaz tih podataka na Smart Monitoring dashboard-u.

TRANSPARENTNOST ZA VEĆU EFIKASNOST

Primijenjena na područje energetike, usluga pametnog praćenja - koja se naziva i upravljanje energijom - namijenjena je podizanju nivoa performansi instalacije - na primjer mreže grijanja i hlađenja u poslovnoj zgradi ili čak u cijelom poslovnom okrugu ili geografskom regionu. Istovremeno doprinosi boljem komforu korisnika i očuvanju odnosno smanjenju potrošnje resursa.
Kao sastavni dio potpisivanja svakog ugovora o energetskoj efikasnosti (Energy Performance Contract), nameće se i potreba za softverskim rješenjem pametnog praćenja potrošnje energije i uštedama koje se u tom pogledu mogu ostvariti. Olbium Smart Monitoring, između ostalih namjena, i na tom području daje odlične efekte primjene.

GLAVNI BENEFITI OLBIUM SMART MONITORING SISTEMA

Optimizacija resursa i infrastrukture

Napredno praćenje sistema u realnom vremenu

Smanjenje operativnih troškova

Pravovremeno informisanje o incidentnim situacijama

Image

OLBIUM Smart Monitoring - Funkcionalne karakteristike

 • Prikupljanje podataka sa senzora/lokacija.
 • Trenutno obavještavanje - alarmi upozorenja putem email-a, SMS poruke, Telegram poruke, telefonskog poziva, audio/vizuelne sirene.
 • Lako razumljiva nadzorna tabla (Dashboard) omogućava praćenje dnevnih promjena temperature, vlažnosti, pritiska ili drugih pokazatelja, odgovaranje na upozorenja, pokretanje izvještaja i prikaz mape na jednom mjestu i u stvarnom vremenu.
 • Neprekidno, 24/7/365 nadgledanje kritičnih parametara u stvarnom vremenu, sa inteligentnom evidencijom i prikazom podataka u web formi.
 • Praćenje situacija i parametara objekata u pokretu (kamioni, vozila, ...) putem GPRS-a.
 • Sistem može raditi i u off-line modu snimanjem logova i samostalnim djelovanjem prema utvrđenom scenariju i za unaprijed definisani incident. Savršeno za teško pristupačne lokacije bez signala.
 • Modul za izvještaje omogućava jednostavno prikupljanje, printanje i dijeljenje informacija.
 • Konfigurisanje prema zahtjevima sistema.
 • Praćenje aktivnosti senzora iz više dimenzija, uključujući i prikaz na mapi.
 • Podešavanje korisnika, grupa korisnika, lokacija, čvorišta, senzora, naziva naloga, korisničkih šifri, ...
 • Sortiranje senzora prema tome šta se želi vidjeti i pratiti.

Služba pametnog praćenja se sa jedne strane oslanja na automatizovane protokole prikupljanja podataka, a s druge strane na intervenciju operatera koji djeluje na osnovu prikupljenih podataka. Kompletna postavka kao takva, značajno optimizuje performanse bilo koje vrste sistema.

Zdravstvena zaštita

Usklađivanje sa standardima i ostvarivanje zaštite od razvoja patogena poput virusa, bakterija i gljivica. Održavanje ispravnosti medikamenata i kontrolisanje izloženosti uzorka ekstremnim klimatskim uslovima.

Proizvodnja

Smanjenje potrošnje energije, prevencija isteka roka trajanja sirovina, smanjenje vremena zastoja opreme i održavanje visokog stepena performansi sistema. Primjena osnovnih principa Industry 4.0 digitalizacije.

Hrana

Očuvanje i održavanje kvaliteta hrane i obezbjeđenje zaštite od razvoja bakterija ili kvarenja prehrambene robe. Pridržavanje propisa o zdravlju i sigurnosti hrane.

Automatizacija

Nadgledanje opasnosti od požara ili poplave i praćenje sigurnosti stambenih i drugih objekata, primanje upozorenja u stvarnom vremenu i obavještavanje o ranim znakovima kvara opreme.

Logistika

Praćenje zaštite okoline tokom transporta proizvoda stotinama i hiljadama kilometara kopnom, morem i vazduhom.This image for Image Layouts addon

Smart City

Transformisanje i jačanje infrastrukture, održivost i poboljšanje kvaliteta života kako bi se udovoljilo zahtjevima koncepta modernog grada (Smart city).


Industrijski IoT: Olbium Smart Monitoring je idealan način za početak digitalizacije!

Nikada nije bilo lakše započeti proces digitalizacije komponenata sistema. Saznajte više o mogućnostima i prednostima pametnog praćenja (smart monitoring) za nove ali takođe i za postojeće sisteme!

Mogući primjeri korištenja

Dijagnostika rashladne komore u magacinu prehrambenih proizvoda

Olbium Smart Monitoring je softversko rješenje koje se, između ogromnog broja drugih primjena, može koristiti i za dijagnostiku, održavanje i dugoročno registrovanje podataka za rashladne uređaje u rashladnim komorama magacina prehrambenih proizvoda. Sistem može registrovati i snimiti svaku dijagnostičku provjeru te tako služiti kao određeni dokaz i dokumentacija ponašanja u radu. Svi podesivi parametri poput unutrašnje temperature rashladne komore, osjetljivosti senzora temperature, vlažnosti itd. mogu se konfigurisati, pratiti i snimati pomoću Smart Monitoring sistema.
 
Prednosti:
 • Prikaz alarma o incidentnim situacijama, njihova učestalost i vremenske odrednice
 • Maksimalna temperatura rashladne komore u posmatranom periodu
 • Minimalna unutrašnja temperatura rashladne komore u posmatranom periodu
 • Trajanje uključenog stanja rashladnog uređaja i opterećenje

Smart Farming

Ratarstvo, štočarstvo i druge grane poljoprivrede samo na prvu izgledaju kao da nemaju puno dodirnih tačaka sa savremenom informacionom tehnologijom i Internet of Things (IoT). Međutim, digitalna transformacija i na tom polju daje značajne efekte i već govorimo o konceptima Agriculture 4.0, Farming 4.0, ...
Forbes predviđa da se proizvodnja hrane na planeti do 2050. godine mora povećati za čak 70 %  kako bi se nahranio očekivani broj od oko 9,5 milijardi ljudi.
Zaključak se sam nameće: poljoprivrednici i farme moraju biti efikasniji, sa manje resursa se mora proizvesti više, jednom riječju moraju postati inteligentniji, a različite vrste senzora, povezanih putem interneta u jedinstvenu platformu za monitoring i djelovanje, kao i razni umreženi robotizovani uređaji upravo pomažu proizvođačima u tom smislu.
Dobar primjer su PLF-ovi, vrsta senzora koji na životinjama konstantno mjere temperaturu tijela, fizičku aktivnost, otpornost kože, puls i GPS koordinate. Podaci se putem bežične internet veze u realnom vremenu šalju u Smart Monitoring aplikaciju koja, u istom trenutku kad je npr krava spremna za rasplod, obavještava vlasnika o tome putem sms poruke ili email-a.